پیمایش به بالا

دریک نگاه

در این بخش شما می توانید بررسی اجمالی از عملکرد پنل سفیر فنفیکس را مشاهده نمایید

  1. شناسه خودتان
  2. نام کاربریتان در وبسایت فنفیکس
  3. ایمیل کاربریتان در وبسایت فنفیکس
  4. تعداد اعضای فعال که با لینک دعوت شما به تیم فنفیکس ملحق شده اند

کمپین ها

در این بخش کمپین های حمایتی از کاربران فعالی که تعداد اعضای بیشتری جذب کرده اند قرار میگیرد

کمیسیون

در این بخش کیمیسون های شامل شده از طریق کاربران دعوت شده با لینک دعوت شما میباشد، نمایش داده می شود

درآمدهای پرداختی: مبلغی از کمیسیون شما میباشد که به کیف پولتان جهت استفاده شما پرداخت شده است.

درآمدهای پرداخت نشده: مبلغی از کمیسیون شما میباشد که طی فرآیندی هنوز توسط ادمین بررسی نشده است.

درآمد کلی: مجموع کمیسیون های شامل را برای شما نمایش میدهد.

در این بخش تنها ابزار بازاریابی ( لینک دعوت میباشد) که پس از کلیک رو این بخش وارد صفحه لینک دعوت می شوید.

دعوت از طریق لینک

یک لینک مخصوص کاربر در این صفحه میباشد که شما می توانید با کلیک روی آیکن سمت چپ لینک، آن را کپی کرده و به دوستان خود بدهید.

از طریق همین لینک وارد وبسایت فنفیکس شوند و پس از ثبت نام و ثبت و تکمیل اولین خریدشان ، کمیسیون 5 درصد از همان محصول به کیف پول شما اضافه می شود.

دعوت از طریق بارکد

شما نیز می توانید از طریق بارکد ایجاد شده در پاینن لینک دوستان خود را دعوت نمایید.

دعوت از طریق اشتراک گذاری

همچنین از طریق اشتراک گذاری با واتساپ هم می توانید براحتی لینک دعوت خودتان را به دوستانتان ارسال بفرمایید.

در این بخش افرادی که با لینک شما بصورت موفق ثبت نام و اولین سفارش خودشان را ثبت کرده اند را نمایش میدهد

در این بخش شما تعداد لینک های دعوتی که فرستادید را مشاهده می کنید لینک هایی که موفق بودند و شامل کمیسون می شود به رنگ سبز ( تبدیل شده است) و لینک هایی که از طریف فرد دعوت شده پیگیری نشده است به رنگ زرد( تبدیل نشده) برای شما لیست می شود.

در این بخش کمیسیون هایی که از طرف ادمین پرداخت شده است در کیف پول شما قابل مشاهده میباشد و در بخش خرید تیکت > تسویه قابل استفاده میباشد.

در بخش تسویه بالای فرم تسویه یک اعلان با مبلغ کیف پول شما ظاهر می شود که می توانید روی دکمه استفاده از کیف پول کلیک کنیدو مبلغ کیف پولتان بصورت تخفیف اعمال می شود و از مبلغ تسویه شما کسر می شود.

در این بخش شما روش پرداخت که فعلا ( کیف پول ) میباشد و بصورت پیشفرض انتخاب شده است را می توانید مشاهده کنید، درصورتی که یک بخش دیگر به روش پرداخت اضافه شود، می توانید بصورت دلخواه روش پرداخت مبلغ کمیسیون خود را انتخاب کنید و به ادمین مشخص کنید که به چه نحوی می خواهید مبلغ کمیسیون برای شما پرداخت شود.

در این بخش ریز تراکنش های پرداخت شده به کیف پول یا هر روش پرداخت دیگر را به شما نمایش می دهد.

دریک نگاه

در این بخش شما می توانید بررسی اجمالی از عملکرد پنل سفیر فنفیکس را مشاهده نمایید

  1. شناسه خودتان
  2. نام کاربریتان در وبسایت فنفیکس
  3. ایمیل کاربریتان در وبسایت فنفیکس
  4. تعداد اعضای فعال که با لینک دعوت شما به تیم فنفیکس ملحق شده اند

کمپین ها

در این بخش کمپین های حمایتی از کاربران فعالی که تعداد اعضای بیشتری جذب کرده اند قرار میگیرد

کمیسیون

در این بخش کیمیسون های شامل شده از طریق کاربران دعوت شده با لینک دعوت شما میباشد، نمایش داده می شود

درآمدهای پرداختی: مبلغی از کمیسیون شما میباشد که به کیف پولتان جهت استفاده شما پرداخت شده است.

درآمدهای پرداخت نشده: مبلغی از کمیسیون شما میباشد که طی فرآیندی هنوز توسط ادمین بررسی نشده است.

درآمد کلی: مجموع کمیسیون های شامل را برای شما نمایش میدهد.

در این بخش تنها ابزار بازاریابی ( لینک دعوت میباشد) که پس از کلیک رو این بخش وارد صفحه لینک دعوت می شوید.

دعوت از طریق لینک

یک لینک مخصوص کاربر در این صفحه میباشد که شما می توانید با کلیک روی آیکن سمت چپ لینک، آن را کپی کرده و به دوستان خود بدهید.

از طریق همین لینک وارد وبسایت فنفیکس شوند و پس از ثبت نام و ثبت و تکمیل اولین خریدشان ، کمیسیون 5 درصد از همان محصول به کیف پول شما اضافه می شود.

دعوت از طریق بارکد

شما نیز می توانید از طریق بارکد ایجاد شده در پاینن لینک دوستان خود را دعوت نمایید.

دعوت از طریق اشتراک گذاری

همچنین از طریق اشتراک گذاری با واتساپ هم می توانید براحتی لینک دعوت خودتان را به دوستانتان ارسال بفرمایید.

در این بخش افرادی که با لینک شما بصورت موفق ثبت نام و اولین سفارش خودشان را ثبت کرده اند را نمایش میدهد

در این بخش شما تعداد لینک های دعوتی که فرستادید را مشاهده می کنید لینک هایی که موفق بودند و شامل کمیسون می شود به رنگ سبز ( تبدیل شده است) و لینک هایی که از طریف فرد دعوت شده پیگیری نشده است به رنگ زرد( تبدیل نشده) برای شما لیست می شود.

در این بخش کمیسیون هایی که از طرف ادمین پرداخت شده است در کیف پول شما قابل مشاهده میباشد و در بخش خرید تیکت > تسویه قابل استفاده میباشد.

در بخش تسویه بالای فرم تسویه یک اعلان با مبلغ کیف پول شما ظاهر می شود که می توانید روی دکمه استفاده از کیف پول کلیک کنیدو مبلغ کیف پولتان بصورت تخفیف اعمال می شود و از مبلغ تسویه شما کسر می شود.

در این بخش شما روش پرداخت که فعلا ( کیف پول ) میباشد و بصورت پیشفرض انتخاب شده است را می توانید مشاهده کنید، درصورتی که یک بخش دیگر به روش پرداخت اضافه شود، می توانید بصورت دلخواه روش پرداخت مبلغ کمیسیون خود را انتخاب کنید و به ادمین مشخص کنید که به چه نحوی می خواهید مبلغ کمیسیون برای شما پرداخت شود.

در این بخش ریز تراکنش های پرداخت شده به کیف پول یا هر روش پرداخت دیگر را به شما نمایش می دهد.