استراتژی معاملاتی MAA

استراتژی شخصی معاملاتی استاد محمد آهنگری

تمامی تریدرها در بازارهای مالی با رعایت کامل حدود و قوانین استراتژی و سیستم معاملاتی MAA می توانند موفق به کسب سود از بازارهای مالی شوند.

ماهیت استراتژی معاملاتی MAA، سود بر اساس مدیریت سرمایه می باشد.

سیستم MAA یک سیستم جامع شامل نقاط ورود بهینه، مدیریت سرمایه ، نقاط خروج دقیق در سود و در زیان، همچنین تعیین دقیق تایم سایکل و تایم ترید می باشد.

fenefx vector 2 01

ویدیو آموزشی استراتژی معاملاتی MAA

پیمایش به بالا